01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

21 lipca 2017 r. - Koncert fortepianowy w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - Koncert fortepianowy w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Ocalić od zapomnienia

 

 

- wrpo_stopka.jpg


Gmina Żerków realizuje projekt:
Ocalenie od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego
regionu Szwajcarii Żerkowskiej jako przykładu wielkopolskiej tradycji.

 

Cel projektu – tło i uzasadnienie

Celem strategicznym działań promocyjnych jest zebranie materiałów do opracowań, zapewnienie dostępności oraz przedstawione w  przystępnej formie informacje o bogactwie dziedzictwa kulturowego regionu żerkowskiego oraz przeprowadzenie kampanii promującej zasoby Mickiewiczowskiego Parku Kulturowego za pomocą nowoczesnych form komunikacji o zasięgu województwa wielkopolskiego.

Dzięki przeprowadzonej kampanii uda się po pierwsze pokazać szerszej publice walory kulturalne regionu oraz stymulować zainteresowanie i działalność społeczności lokalnej w celu ocalenia własnej historii i tradycji.

Gmina Żerków liczy ok. 11 tys mieszk. Tereny te nazywane są Szwajcarią Żerkowską i objęto ochroną w ramach Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Gmina posiada liczne zabytki wkomponowane w krajobrazy pradoliny Warty. W roku 2007 utworzony został Mickiewiczowski Park Kulturowy, którego celem jest ochrona krajobrazu oraz zachowania dziedzictwa kulturowego

Gmina nie posiada opracowanych materiałów promocyjnych ukazujących piękno dziedzictwa kulturowego Gminy, dotychczas nie przeprowadzono kampanii promocyjnej kultury w Gminie. Tym samym nie wykorzystuje się Kultury dla wzmocnienia potencjału Żerkowa. Projekt odpowiada więc na problem niewykorzystania dziedzictwa kulturowego Gminy Żerków jako elementu budującego potencjał Gminy.

Wybrano najkorzystniejszy wariant kampanii promocyjnej łączący szeroki zasięg oddziaływania (spoty, ogłoszenia) oraz zapewnienie dostępu do rzetelnej wiedzy o bogactwie dziedzictwa kultur. regionu (przygotowanie publikacji). Ogłoszenia zwiększają zainteresowanie regionem a na miejscu dostępna są dokładniejsze opracowania. Ze względów techn. nie można przedstawić całego dorobku kulturowego w spotach radiowych a ponadto generując ruch turystyczny projekt przyczynia się do poprawy warunków ekonomicznych instytucji związanych z kulturą oraz społeczności lokalnej.

Kampanię podzielono na 2 rodzaje, tak aby dostosować treść i skalę działań do odbiorców.

Odbiorcą bezpośrednim będzie SZEROKIE otoczenie - (mieszkańcy powiatu, regionu, kraju, zagranicy, środowiska kulturotwórcze) - celem poinformowania o dziedzictwie kulturowym Gminy. Odbiorcą pośrednim będą mieszkańcy Gminy - zwrócenie uwagi na dostępne zasoby.

Kampania uwzględnia więc narzędzia promocji:

BEZPOŚREDNIE
- Album historyczny ogólny - historia, dzieje regionu Żerkowa
- Folder Śmiełów - zdjęcia, charakterystyka Muzeum im. A. Mickiewicza (jedyne w Polsce)
- Folder - Wybitne postacie ziemi żerkowskiej - historyczne postacie
- Folder - Szwajcaria Żerkowska w malarstwie - przegląd malarstwa: pejzaży krajobrazów, zabytków Gminy.

POŚREDNIE:
- Spoty radiowe: w regionalnej rozgłośni docierają do dużej ilości osób, (adresatów kampanii), spoty emitowane bardzo często, dynamiczne- zwracają uwagę.
-Ogłoszenia: trafiają do odbiorców, gdyż są źródłem informacji lokalnej - chętnie czytane, są dalszym uzupełnieniem spotów. Zachęcają do odwiedzenia portalu, gdzie znajdą więcej informacji.

Kampania trafi do szerokiego grona odbiorców, przyczyni się do wsparcia kultury w gminie, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych (wzrost liczby miejsc pracy w tej branży).

Kampania uwzględnia także równość szans (stosowany język wrażliwy na płeć, komunikaty dotrą do szerokiego grona odbiorców gwarantując równomierne korzyści) oraz jest zgodna ze zrównoważonym rozwojem (inwestuje w rozwój kultury, potencjału regionu i lepszą sytuację ekonomiczną mieszkańców Gminy, z poszanowaniem środowiska naturalnego).


Zasięg projektu i jego oddziaływanie


Można się spodziewać, iż projekt przyczyni się do wzrostu udziału kultury w życiu mieszkańców i znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno gospodarczy całego województwa wielkopolskiego. Osiągnięte to zostanie dzięki kampanii reklamowej dziedzictwa kulturowego Gminy tj. liczne zabytkom, istnienie Mickiewiczowskiego Parku Kulturowego (obszar Parku tworzą miasto Żerków oraz wsie Brzóstków, Gęczew, Lgów oraz Śmiełów, gdzie znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza, jedyna stała ekspozycja w Polsce poświęcona twórcy "Pana Tadeusza").

Należy także zaznaczyć, iż zwiększanie atrakcyjności turystycznej Gminy jest zgodne ze Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim, w której gmina Żerków wymieniana jest jako region atrakcyjny turystycznie pod względem obszarów wyróżniających się możliwościami rozwojowymi w dziedzinie turystyki w tym związanej z działalnością kulturalną. Muzeum im. A. Mickiewicza mieszczące się w pałacu w Śmiełowie uznano jako podstawę do rozwoju grup produktów turystycznych i może konkurować w skali kraju i w układzie międzyregionalnym z najbliższymi regionami. Jest to znany w województwie ośrodek, centrum kulturalne regionu inicjujące wiele wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym.

Biorąc pod uwagę specyfikę projektu. Projektodawca zaplanował działania tak, aby obejmowały swym zasięgiem odbiorców nie znających walorów kulturowych Gminy, a poprzez zastosowanie obrazu i dźwięku zachęcenie do odwiedzenia Gminy. Promocja będzie realizowana w oparciu o model:

1. informujemy – ogłoszenia, spoty, foldery, album, zakładka na portalu
2. tworzymy argumenty, dla decyzji o skorzystaniu z naszej oferty - foldery, album, zakładka na portalu
3. przypominamy – ogłoszenia, spoty radiowe
4. wywołujemy pozytywne skojarzenie – galerie zdjęć, prezentacje multimedialne na portalu.

 

Działania promocyjne informujące o dziedzictwie kulturowym Gminy Żerków kierowane będą do:
- potencjalnego turysty z regionu, kraju i zagranicy
- środowisk kulturotwórczych – malarze, historycy
Pośrednim odbiorcom kampanii będą mieszkańcy Gminy.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Progr
amu Operacyjnego na lata 2007-2013Pliki do pobrania (format.pdf):

Spoty radiowe:
 Publikacje wydane w ramach projektu:

 

UMiG Żerków Waszak
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI